• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Trophies Awarded to kimchi8

  1. 5
   Awarded: Jul 20, 2019

   Keeps Coming Back

   30 messages posted. You must like it here!

  2. 1
   Awarded: Jun 3, 2019

   First Message

   Post a message somewhere on the site to receive this.

  -->